Kilder og bidragsytere

Vi takker alle som bidrar eller har bidrad til innholdet på denne siden. Uten dere hadde det ikke vært mulig å lage en digital bygdebok. 
Vi takker også de som har skrevet ned historier for mange år siden.

Astrid Bjønnes
Kurt Fjellhegn
Bente Borgen
Lorens Berg Bygebok
Bjørg Kolstad
Mona Berge Bjune
Bjørn Eigil Holt Jacobsen
Sverre Simonsen
Else Lalila Cranner Mathisen
Torbjørn Steen-Karlsen
Geir Sætevik

Vigdis Brattås Hagen
Gerd Norma Berntsen
Gine Goen Hustad
Inger L. Zeiner
Odd-Sverre Skogbakke.
Bente S loyd
Tom Skarre
Britt Sjøvaag
Erling Røed
Laila Fagerli
Odd Sverre Skogbakke
Bjørn Bjørgan
 
     

 

 

 

664730
1
77